top of page

НАСТАВНИ КАДАР

УПРАВА ШКОЛЕ И СТРУЧНА СЛУЖБА

 

АНГЕЛИНА МАЉКОВИЋ ЖДРАЛЕ, директор

ОЛГИЦА РАДАКОВИЋ, секретар

НАТАША ЈОВИЧИН, административно - финансијски радник

СЛАВИЦА СТОЈАНОВ, педагог, одељенски старешина VII-1

ИВАН КРАЉ, психолог

МАРИЈА БАСТА МАНДИЋ, руководилац рачуноводства

 

НАСТАВНО ОСОБЉЕ – РАЗРЕДНА НАСТАВА

 

МИЛЕНА ЈАРИЋ, I-1

НАТАША РАДАКОВИЋ, II-1

СОЊА КАЈТЕС, III-1

ЈЕЛЕНА МАНДИЋ, IV-1

ВЕСНА РИБИЋ, I И III-2

СНЕЖАНА ВОЈНОВИЋ, II-2

РАДОЈКА ТУВИЋ, IV-2

ВЕСНА ЂЕРИ, I-3

ЖУЖАНА КОВАЧ, II-3

МАРИА ФАИ, III-3

ИЛДИКО ЧОНТИ, IV-3

​​НИКОЛИНА МЕДИЋ, комбиновано одељење

 

НАСТАВНО ОСОБЉЕ – ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

 

МИЛАНА РАЈИЋ, српски језик, одељенски старешина VI-1

БИЉАНА ЧАЛИЈА ЛУДОШКИ, српски језик, одељенски старешина VII-2

БРАНКА МИЛЕТИЋ, српски језик као нематерњи

TAЊА ВУКМИРОВИЋ, енглески језик

ВАНЕСА СТЕПАНОВИЋ, енглески језик, одељенски старешина VI-2

ЗОРАН БАЛАЋ, енглески језик

РЕНАТА СЕКЕРЕШ, енглески језик, одељенски старешина VII-3

ТАТЈАНА БАЊЕГЛАВ, руски језик

ГОРДАНА ТИЦА, руски језик

АНГЕЛА ЧЕРНОХ, мађарски језик, одељенски старешина V-3

МАРТА КОСО, немачки језик

 

ДАНИЈЕЛА ДАНИЋ КУРУЧЕВ, математика и информатика, одељенски старешина V-1

МАРИЈА ШАВИЈА, математика

ВИДАЧ ВИЛМОШ, математика

ЈУСТИНА ТОТ ЧОРДАШ, математика

 

ВАЛЕНТИНА МОМИРОВ, биологија

ИЛДИКА ДЕАК, биологија и хемија

 

НАДЕЖДА КАПОР, физика и хемија, одељенски старешина V-2

АНА БУБАЛО, физика

ЕЛЕНА , физика

АНАСТАЗИА ТОТ РИМАИ, физика

 

ДУШАН СТАЈЧИЋ, историја

ЈУДИТ РОНТО БОЗОКИ, историја, одељенски старешина V-4

 

БОЈАНА ЖЕГАРАЦ, географија

АНАМАРИЈА НАЂ, географија

 

ГРОЗДАНА ЈАЊЕШ, техничко образовање, одељенски старешина VIII-2

АТИЛА БАЧИК, техника и технологија техничко и информатичко образовање, информатика и рачунарство, одељенски старешина VIII-3

 

ГОЈКО ШЕВАР, музичка култура

РОБЕРТ КЕНДЕРЕШИ, музичка култура

 

ЈЕЛЕНА ГОЈСОВИЋ, ликовна култура

СТЕВАН ГРБИЋ, ликовна култура

ИЛЕШ ЈУХАС, ликовна култура

 

СВЕТЛАНА ПЕРОВИЋ, физичко васпитање, одељенски старешина VIII-1

ИЛИЈА ВУЈОВИЋ, физичко васпитање

МИЛЕНКО ВУЈОВИЋ, физичко васпитање

РОБЕРТ БИАЧИ, физичко васпитање, спорт

ЕДЕ ОРМОШ, физичко и здравствено васпитање, обавезна физичка активност, спорт

 

КАРАЂОРЂЕ ТРИФУНОВИЋ, верска настава

АЛЕКСАНДАР ЂЕНИЋ, верска настава

ЕМАНУЕЛ ТАПОЛЧАЊИ, верска настава

 

ПОМОЋНО ОСОБЉЕ

 

МИРЈАНА СТАЈЧИЋ

АНЂЕЛИЈА ЈАКШИЋ

ТОМКА ЈОШИЋ

БИЉАНА БАБИЋ

ИЛИНКА ГАРИЋ

ДРАГИЦА МРКОЊА

ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ

РУЖА ЕРИКА

КОСО ЈАНОШ

МАРИЕТА ФЕЈЕШ ЛАЗАР

ЛАЗАР РОЗАЛИЈА

bottom of page