top of page

ЧЕСТЕРЕГ

     Насељено место Честерег у којем се налази издвојено одељење школе „Петар Кочић“, налази се на три километра од седишта школе. Кроз ово село, као и кроз Банатско Карађорђево пролази магистрални пут бр.149.

     Село спада у групу веома старих насеља у Банату и први пут се помиње 1462.године под именом Ћестелек, када је ту живело становништо немачке националности, да би после Другог светског рата било колонизовано живљем из БиХ, тако да су садашњи становници претежно Срби. По последњем попису у селу живи око 1500 становника. Што се тиче квалификационе структуре, становништво је махом средњошколског степена образовања.

   Од привредних објеката у селу постоје земљорадничка задруга,, погон текстилне индустрије МБС и млин „Козара“, са којима је у претходном периоду остварена релативно добра сарадња.

     У овом издвојеном одељењу настава се одвија у два издвојена објекта, укупне површине 1305м². школска зграда је изграђена 1914. године, а школски простор је у потпуности адаптиран 1987. године. У једном објекту је смештена фискултурна сала, адаптирана школске 2001/02. године, док се у ддругом објекту одвијају све друге школске активности.

Школа располаже са фискултурном салом, шест учионица опште намене, радионицом, кабинетом за информатику, док је један део школског простора уступљен Предшколској установи „Десанка Максимовић“. У школи постоји и ђачка кухиња са трпезаријом, две зборнице, канцеларија помоћника директора, библиотека, архива и санитарни чвор.

bottom of page