top of page

НАШ ПОНОС

    Признање „Др Ђорђе Натошевић“ је установљено 12. априла 1996. године Одлуком Скупштине Аутономне Покрајине Војводине и додељивало се основним и средњим школама са целе територије СРЈ и запосленима у њима за постигнуте резултате и иновације у настави.

   У циљу реафирмације Признања, а ради подстицаја бољег и квалитетнијег рада васпитно – образовних установа, Скупштина АП Војводине је 11. јула 2001. године донела нову Одлуку о додели Признања, одредивши га као аутентично покрајинско признање које се додељује за изузетне доприносе и резултате у раду, предшколским установама, основним и средњим школама у Војводини, као и васпитачима, наставницима, психолозима и педагозима у њима. Признање се састоји од плакете, повеље и новчане награде, а додељује га Одбор који именује Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине. Сваке школске године може да се додели највише 5 признања.

     Школски центар „Никола Тесла“, у чијем саставу се налазе основне школе из Банатског Карађорђева, Торде и Честерега, награђен је престижном наградом „Др Ђорђе Натошевић“. Награда је 9.11.2009. у Новом Саду уручена директорки школе Ангелини Бојандић. Поносимо се овим нашим великим заједничким успехом!

bottom of page