ТОРДА

     Издвојено одељење „Ади Ендре“ у Торди, удаљено је око 9 км од седишта школе. Ово село налази се на тромеђи: Кикинда – Зрењанин – Нови Бечеј, што селу пружа добру повезаност са важнијим административним местима у окружењу. Што се тиче националне структуре око 89% су мађарске националности, 1% српске, док су остало Роми. Становништво се претежно бави пољопривредом и то земљорадњом.

    Анализом образовног профила становништва утврђено је да преовлађује основно и средње образовање, док је веома мали проценат високообразованог становништва. Ово издвојено одељење остварило је у протеклом периоду веома успешну сарадњу са ЗЗ „Торда“, Црквеном општином Торда, КУД „Петефи Шандор“, ДВД, као и јединицом локалне самоуправе.

     Школски објекат, који се налази у центру села саграђен је 1939. године, од чврстог материјала, а адатптација је иозвершена 1989. године. Укупна површина школске зграде тренутно је 1161м², а пошто је започета изградња нове фискултурне сале и нових учионица у скоријем периоду очекујемо повећање површине намењене за рад са ученицима. Треба напоменути да је део школске зграде уступљен Предшколској установи „Десанка Максимовић“. У школском дворишту налази се асфалтиран терен за кошарку и рукомет, укупне површине 1000м2, док се зелене површине простиру на 2588м². школа има пет учионица опште намене, радионицу, информатички кабинет, фискултирну салу која не одговара задатим стандардима и потребама. У саставу школе налази се канцеларија помоћника директора, ђачка кухиња са трпезаријом и санитарни чвор. У овој школи настава се изводи на мађарском језику, а за ученике комбинованог одељења од првог до трећег разреда, за децу ромске националности настава се изводи на српском језику.

ОШ "Никола Тесла"

Банатско Карађорђево

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now