top of page

ТОРДА

     Издвојено одељење „Ади Ендре“ у Торди, удаљено је око 9 км од седишта школе. Ово село налази се на тромеђи: Кикинда – Зрењанин – Нови Бечеј, што селу пружа добру повезаност са важнијим административним местима у окружењу. Што се тиче националне структуре око 89% су мађарске националности, 1% српске, док су остало Роми. Становништво се претежно бави пољопривредом и то земљорадњом.

    Анализом образовног профила становништва утврђено је да преовлађује основно и средње образовање, док је веома мали проценат високообразованог становништва. Ово издвојено одељење остварило је у протеклом периоду веома успешну сарадњу са ЗЗ „Торда“, Црквеном општином Торда, КУД „Петефи Шандор“, ДВД, као и јединицом локалне самоуправе.

     Школски објекат, који се налази у центру села саграђен је 1939. године, од чврстог материјала, а адатптација је иозвершена 1989. године. Укупна површина школске зграде тренутно је 1161м², а пошто је започета изградња нове фискултурне сале и нових учионица у скоријем периоду очекујемо повећање површине намењене за рад са ученицима. Треба напоменути да је део школске зграде уступљен Предшколској установи „Десанка Максимовић“. У школском дворишту налази се асфалтиран терен за кошарку и рукомет, укупне површине 1000м2, док се зелене површине простиру на 2588м². школа има пет учионица опште намене, радионицу, информатички кабинет, фискултирну салу која не одговара задатим стандардима и потребама. У саставу школе налази се канцеларија помоћника директора, ђачка кухиња са трпезаријом и санитарни чвор. У овој школи настава се изводи на мађарском језику, а за ученике комбинованог одељења од првог до трећег разреда, за децу ромске националности настава се изводи на српском језику.

bottom of page